Investiční prostředky ve výši 150 tisíc korun byly poskytnuty ze státního rozpočtu s 65 tisícovou spoluúčastí městského rozpočtu.
Město Červený Kostelec bude v restaurování obrazů i nadále pokračovat, aby zachovalo estetickou kvalitu uměleckých děl.