Obyvatelé se k plánu mohou do 19. září vyjádřit prostřednictvím vyplnění tištěného nebo elektronického dotazníku, který najdou na webových stránkách města.

"Jsme moc rádi a velice si vážíme všech možností, kdy můžeme pracovat s vašimi názory a toto je právě jedna z nich. Obracíme se tedy na vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro určení hlavních rozvojových oblastí města," vysvětluje občanům vedení města.

Vyplněné tištěné dotazníky mohou lidé odevzdat v přízemí městského úřadu do označené schránky.

Anna Špreňarová