Do ankety se zapojilo čtyři sta deset občanů a v současné době vedení města zveřejnilo její výsledky.

S velkou převahou lidé oceňují přírodu, okolní životní prostředí a jeho kvalitu. V tomto bodě se shodly téměř čtyři pětiny odpovídajících. Občané rovněž ocenili pestrý kulturní a společenský život ve městě a udržování tradic.

Je ale i řada věcí, které obyvatelé postrádají. „Dotázaným nejvíce chybí cyklostezky a stezky pro in-line bruslení. Na tom se shodla téměř polovina respondentů. V oblasti dopravy viděli jako nejvíce problematické nadměrné zatížení města dopravou a více jak dvě pětiny hlasovaly pro problém s parkováním.

Je ale potěšující, že více jak dvě třetiny odpovídajících se ve městě cítí bezpečně," uvedl Tomáš Kábrt z městského úřadu.
Vedení města má díky anketě motivaci, na jaké problémy se zaměřit.