Některé z nich jsou tradiční, opakující se již několik let po sobě, jiné voní novotou.

Například právě v těchto dnech probíhá akce Záchrana zakletých princezen Velkého Jaroměřska. Jedná se o zajišťování rizikových úseků silnic, kde dochází k masakrování migrujících žab automobilovou dopravou.

Mezi další akce, které se již brzy uskuteční, patří Vítání ptačího zpěvu v Ornitologickém parku Josefovské louky či tábory v přírodě pro ovce a kozy. Kromě toho se lidé z Jara starají o „zvířecí pacienty“ v záchranné stanici.

„V roce 2010 jsme v naší Stanici přijali celkem 467 živočichů, ze kterých se nám podařilo navrátit zpět do volné přírody 214 jedinců a dalších 63 živočichů – jedná se hlavně o netopýry a ježky – bylo či je v léčení – s předpokladem vypouštění nyní na jaře,“ uvedl David Číp, předseda ZO ČSOP Jaro s tím, že tak jako v předchozích letech se další stovky živočichů podařit zachránit i díky naší zvířecí telefonické poradně.

Nejvzácnějším pacientem loňského roku, ba dokonce největší vzácností, co nám zatím prošla rukami za celou dobu provozu záchranné stanice byla a je chaluha pomořanská,“ prozradil David Číp. Jak dodal, tento pták se v České republice se vyskytne jen jednou za několik let, většinou když ji jako typicky mořského specialistu zanese do vnitrozemských končin nějaký silný vítr.

„Bohužel chaluha měla velkou smůlu. V honbě za potravou spolkla na přehradě Rozkoš rybářskou návnadu i s trojháčkem. Nejprve jsme ji museli odchytit, což se podařilo díky sklopce. Následně musela podstoupit dosti složitou a náročnou operaci. Navzdory tomu, že se operace velmi zdařila, šance na přežití jsme viděli velmi bledě Jenže chaluha nás velmi mile překvapila. Zmátožila se na tolik, že nyní jsou její šance naopak velmi vysoké a čekáme už jen na vhodné počasí, abychom ji mohli navrátit do volné přírody,“ zakončil předseda ZO ČSOP.