Mimořádné prohlídky klášterních interiérů s názvem Od sklepa po půdu zavedou návštěvníky kromě standardních historických prostor do míst, která jsou při běžných prohlídkách nepřístupná. „Jde o nádhernou a prostornou barokní půdu, která přímo dýchá staletími, a do rozlehlých sklepních prostor. Podívají se rovněž do nově opravených Opatských sálů a prozkoumat budou moci také prostory Domu hostů čili bývalé mnišské cely. Ty jsou již nějaký čas zrekonstruované v duchu čistoty a jednoduchosti a slouží jako ubytování všem, kdo chtějí v klášteře přenocovat," popisuje Michaela Mašková z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Předností prohlídek Od sklepa po půdu je jejich délka, trvají dvě a půl hodiny a díky tomu mají návštěvníci možnost nahlédnout do života kláštera v mnohem širším rozsahu. Dozvědí se, jak fungoval běžný život v klášteře, jak mniši hospodařili a uvidí také širší architektonickou stránku objektu.

Prohlídky Od sklepa po půdu se konají každý pátek od 10 a 14 hodin. Vstupné pro dospělé je 350 korun, snížené vstupné je 300 korun. Prohlídky je nutné rezervovat na emailu prohlidky@klasterbroumov.cz či na telefonu 733 739 726, neboť maximální kapacita skupiny je 35 osob.

Potemnělý klášter a jeho tajemství

Noční prohlídky kláštera Broumov nechají návštěvníky zažít atmosféru potemnělého kláštera s jeho tajemstvími. Mezi ně jistě patří refektář s kopií Turínského plátna, Opatská knihovna čítající více než 17 tisíc svazků včetně zakázaných knih a bohatě zdobený kostel sv. Vojtěcha.

Noční prohlídky v délce 1,5 až 2 hodiny jsou vhodné pro dospělé i děti a konají se každou středu a pátek od 20:30 hodin. Také tyto je nutné rezervovat předem na prohlidky@klasterbroumov.cz či na telefonu 733 739 726. Vstupné činí 270 korun za osobu, snížené 230 a rodinné vyjde na 770 korun.

Novinkou jsou zkrácené prohlídky

„Novinkou v nabídce prohlídek kláštera Broumov jsou zkrácené prohlídky pro ty, kterým stačí nakouknout jen do jedněch prostor. Jedná se o prohlídky klášterní knihovny, kterou je možné navštívit denně ve 12 a 15 hodin. Druhou zkrácenou prohlídkou je prohlídka klášterního kostela sv. Vojtěcha, který se vyznačuje bohatou štukovou výzdobou," zve Michaela Mašková. Prohlídky kostela se konají denně v 10:30 a 13:30 hodin. Obě zkrácené prohlídky zaberou zhruba 25 minut a vstupenka stojí 90 korun základní, 60 korun snížená.

Kromě prázdninových typů prohlídek se v klášteře Broumov konají pravidelné prohlídky klasického prohlídkového okruhu, a to denně od 9:00 do 16:00 každou celou hodinu. Cena prohlídek je 220 korun základní, 190 korun pro seniory, 130 korun zaplatí studenti a 6-26/ZTP, rodinné vstupné je 450 korun.

Ora et lege II

Během léta je v rámci klasického prohlídkového okruhu v klášteře Broumov také k vidění druhý ročník výstavního projektu Ora et lege II. Ta představuje tvorbu benediktinského mnicha a významného britského neo-avantgardního umělce Doma Sylvestera Houédarda (1924–1992). Autor, známý též pod pseudonymy dsh či dom, byl za svého života široce uznáván jako jeden z předních teoretiků a významných představitelů konkrétní poezie. Samostatná výstava s názvem endlessly inside je první Houédardovou výstavou na českém území a jedním z projektů, které jeho neprávem pozapomenutou tvorbu postupně navracejí do kulturního povědomí. Více informací a katalog k výstavě je dle informací Michaely Maškové k dostání na pokladně prohlídkového okruhu.