Poradkyně a lektorka v oblasti mezilidské komunikace Táťána Blažková se zaměří na téma zvládání agrese - projevy agrese, jak agresi zpracovat a nepřenášet na další členy rodiny, asertivní techniky a jejich trénink, porozumění své vlastní roli pečujícího.

U hendikepovaných lidí se totiž dost často mění chování a celodenní péče bývá pro pečovatele velmi vyčerpávající.