Zhruba tři stovky občanů města, jež se při této příležitosti sešly ve školní restauraci Eurest, se kromě jiného dozvěděly o aktuální situaci, která v současné době panuje v souvislosti s dokončením obchvatu. Přestože byli k jednání přizváni investor stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), i majitel provozovny sběrných surovin, která stojí v trase obchvatu, nikdo ze zástupců těchto stran se nedostavil. „Advokátní kancelář, která zastupuje majitele sběrny, vypracuje nový znalecký posudek. Ten měl být hotov do 15. ledna, ale je zřejmé, že se tak stane spíše na konci tohoto měsíce. Podle nového znaleckého posudku by měla tržní cena provozovny dosáhnout přibližně 20 milionů korun. Původní posudek vypracovalo Soudní inženýrství v Brně a sběrné suroviny ocenilo na zhruba 10 milionů korun. S tím však právní zástupci vlastníka nesouhlasili,“ vysvětlil nynější situaci starosta Tomáš Hubka.


Pokud s novým znaleckým posudkem vyjádří souhlas ministerstvo financí, mohla by být stavba silničního obchvatu města dokončena v červnu letošního roku. V opačném případě bude pokračovat vyvlastňovací proces. „To by však byla podle mého soudu pro město pohroma, protože vlastník sběrných surovin by se patrně odvolal a dostavba obchvatu by se tak oddálila na neurčitý termín,“ řekl starosta Hubka. Generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík ubezpečuje občany města, že ŘSD nemá zájem jakkoliv stavbu oddalovat či zdržovat. „Naší snahou je, co nejrychleji obchvat dokončit. V tom ale brání postup nejen majitelů sběrny, ale také vyvlastňovacího úřadu,“ prohlásil generální ředitel Brunclík.

Dopravní problémy jitří také řidiči aut

Pro dopravní problémy ve městě Boženy Němcové platí známé úsloví, že vše souvisí se vším. Nejenže není dosud dostavěn silniční obchvat města, ale právě od něj se odvíjejí mnohé další nekonečné problémy.


Páteřní komunikace, která protíná ulici T. G. M. a Husovo náměstí, je dopravně neúnosně přetížená, protože denně tudy projedou tisícovky automobilů včetně kamionů. Obyvatelé města a zejména ti, kteří v tomto „kotli“ musejí žít, jsou naštvaní, dochází jim trpělivost, začínají se ozývat a nahlas si stěžovat.


Stěžují si například na to, že mnozí řidiči absolutně nedodržují předepsanou padesátikilometrovou rychlost a někteří ji mnohonásobně překračují. „Neměří se rychlost. U digitálních orientačních tabulí sice řidiči přibrzdí na předepsanou rychlost, ale za nimi hned šlápnou na plyn,“ uvedl na valné hromadě občanského sdružení Za obchvat jeden z přítomných občanů. Další si postěžoval, že někteří řidiči kamionů, aby se vyhnuli placení mýta před Náchodem, si zkracují cestu přes Jiráskovu ul. ve směru na Zlíč. „Není tam chodník a silnice je nebezpečná pro chodce,“ řekl občan z této ulice.