Jedna místnost božanovského celního úřadu byla výbuchem zcela zničena. Také došlo ke zranění dvou strážmistrů. Četnický strážmistr Václav Ježek byl těžce zraněn v obličeji a četnický strážmistr František Pražák byl střepinou z nepřátelského granátu zraněn na prsou. Místní družstvo Stráže Obrany Státu, pod velením inspektora finanční stráže první třídy Josefa Kuhna, tento útok za pomoci asistenčního oddílu z Broumova odrazilo. V tuto dobu působilo v Božanově na 31 ochránců státní hranice (13 příslušníků finanční stráže, 6 četníků a 12 vojáků). Tato skupina byla po útoku rozdělena celkem do třech družstev. První družstvo bylo umístěno v oblasti zvané Nový Dvůr, druhé bylo umístěno v blízkosti celního úřadu a třetí poblíž hostince „Na Veverce“.

Setkání se zúčastnili i potomci příslušníků finanční stráže, kteří před 80 lety v Božanově sloužili.

Prezidentem a patronem novoměstského festivalu je  Jan Hrušínský. Moderátorem celého festivalu je opět Michal Jančařík.
Začíná být veselo. 40. festival české komedie se v neděli rozjede naplno

Jiří Řezník