Na úvod všechny přítomné a zejména členy Společnosti bratří Čapků, kteří na tuto slavnost přijeli z Prahy, přivítala starostka Hana Nedvědová.

Společnost umisťuje informační panely

Následně se ujal slova Pavel Muchka z Národního muzea, který představil činnost sekce Společnosti Národního muzea Matice česká. Uvedl, že společnost se snaží ve městech, kde se narodili významné osobnosti, umisťovat informační panely, které jejich životní dílo připomínají.

Jedním z nich, který je již dvacátýdruhý, je i tento nově odhalený panel, jenž je věnovaný Josefu Čapkovi.

Dále si vzal slovo Aleš Fetters, který přítomným v krátkosti přiblížil život a dílo Josefa Čapka a pozval je po ukončení slavnostního setkání na procházku po významných místech městem.

Autorkou je Pavla Pečinková

Posléze přišlo na řadu slavnostní odhalení informačního panelu, jehož autorem je Pavla Pečinková. Toho se ujala starostka města společně s Pavlem Muchkou z Národního muzea.

Na závěr ještě předseda Společnosti bratří Čapků Milan Kiška předal starostce města historické dokumenty, týkající se Josefa Čapka s tím, že jistě přispějí k větší informovanosti v místě rodiště tohoto slavného malíře, grafika a spisovatele.

Jiří Mach