Královéhradecký kraj vydal opatření obecné povahy nahrazující povolení výjimek na lov problémových vlků podle zákona o ochraně přírody a krajiny. „Dokument nabude účinnosti na konci března, patnáct dnů od zveřejnění na úřední desce krajského úřadu. Odstřel problematických jedinců bude nadále až jako poslední možností," informoval mluvčí krajského úřadu Dan Lechmann.

Ve veřejné vyhlášce se uvádí, že odlov problémových jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) bude možný na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku) a mimo území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.

Vlk. Ilustrační foto
Krajský úřad povolil na Trutnovsku odstřel vlka. Jaké jsou lokality a podmínky?

„V loňském roce Královéhradecký kraj vydal jako první region ČR výjimku umožňující v případě potřeby odstřel problematických jedinců vlka obecného. Tuto výjimku nyní nahradí vydané opatření obecné povahy, které platí pro celé území kraje vyjma chráněných krajinných oblastí, národních parků, národních přírodních památek a rezervací. V našem regionu se vyskytují jedinci, kteří jsou méně plaší, a proto je nutné, aby krajská samospráva byla připravena na situaci, kdy veškeré snahy o zaplašení daného jedince nebudou mít účinek. Případný odstřel bude možný až jako úplně poslední možnost a týká se jen problematických jedinců,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek.

Odstřel až jako poslední možnost

Jedinec bude jako problematický vyhodnocený v souladu s postupem uvedeným v Pohotovostním plánu, který společně vydalo Ministerstvo životního prostřední ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Na problematického jedince vlka budou nejprve použity operativně metody plašení, uspání jedince pomocí narkotizační látky, nasazení telemetrického obojku, transport mimo problémovou lokalitu. „Odstřel daného jedince bude povolený až na základě rozhodnutí pohotovostního štábu, jehož členy jsou zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Policie ČR, Státní veterinární správy ČR a Českomoravské myslivecké jednoty," vyjmenoval Dan Lechmann.

Vlk. Ilustrační foto
Problémový vlk se za ovce už nebude těšit beztrestnosti ani v CHKO Broumovsko

Kraj vydal výjimku podle zákona o ochraně přírody krajiny loni v srpnu jako první v Česku. Vedla ho k tomu ztráta plachosti několika jedinců vlka v Podkrkonoší. Navazující výjimka vydaná podle zákona o myslivosti se týkala konkrétních 17 honiteb na Trutnovsku mimo území Krkonošského národního parku. Odstřel vlka v tomto režimu v kraji dosud aktivován nebyl.

Rozhodnutí vychází z dlouhodobého Programu péče o vlka obecného a z platného Pohotovostního plánu. Další podrobnosti a rady, jak se v případě setkání s vlkem chovat, lze najít na www.navratvlku.cz.

Královéhradecký kraj prosí veřejnost, aby případná pozorování hlásila buď na e-mail: stopy@selmy.cz, nebo na telefonní číslo 728 832 889 (kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně). V každé takto zaslané zprávě je dobré uvést místo a čas pozorování, kontakt na pozorovatele a způsob atypického chování, případně připojit videonahrávku.

S využitím tiskové zprávy.