Okupace. Černými písmeny se do historie české země navěky zapíše datum 21. srpna 1968, kdy pět po zuby ozbrojených armád Varšavské smlouvy překročilo hranice Československa a byla tak zahájena bezprecedentní okupace svobodné a suverénní země. Okupační armády vtrhly s tanky a obrněnými vozy také do Náchoda, kde je však občané nevítali, ale postavili se jim aktivně na odpor. Stavěly se barikády, měnilo dopravní značení a ulice okresního města byly plné lidí. Všude chaos, rachot vojenské techniky, křik, slzy, zoufalství… Na snímku obyvatelé Náchoda obstoupili jeden z tanků v Kladské ulici nedaleko autobusového nádraží ve směru na Broumovsko, odkud okupanti v kolonách přijížděli.