V myslích některých pamětníků jsou však tyto tragické události, které na více než dvacet let poznamenaly společenský a politický vývoj země, v živé paměti. Zpočátku také na Náchodsku panoval odpor proti okupačním vojsků. Ten se projevoval různými rezolucemi, letáky a nápisy na zdech vyzývajícími okupanty k odchodu domů. „My vás tu nechceme, táhněte!, Jaký rozdíl: USA – Vietnam a SSSR – ČSSR?, Brežněve, na tvých rukou je česká krev, Naši vlast nedáme, Naši vrazi CCCP a podobné slogany jako ukázka toho, co si tehdy český občan myslel o okupaci.


Neozbrojení občané před přímými útoky na barbarskou vojenskou přesilu, dávali hlavně přednost drobným záškodnickým akcím. Na protiokupační činnost rád vzpomíná jaroměřský fotograf Václav Novák. „S profesorem jaroměřského gymnázia Jindřichem Pilátem jsme nad mapou naplánovali zrušení objížďky z Jaroměře do Dvora Králové nad Labem. Tenkrát se v Brodě stavěl most přes Labe a bylo to tam neprůjezdné. Přesně v 16 hodin odpoledne jsme s manželkou a Zdeňkem Kadlečkou zrušili objížďku na silnicích od Dvora Králové a přesně v tu dobu profesor Jindřich Pilát zrušil objížďku do Jaroměře,“ vzpomíná Novák.


Právě okupace Československa byla základním kamenem pozdější tak zvané normalizace, která odpor některých občanů proti okupaci tvrdě postihla. Například fotograf Novák dostal 16. července 1971 výpověď z pracovního poměru v závodě Antonína Zápotockého.


„Byl jste stoupencem tak zvaného nového socialismu, který jste hájil a propagoval jako kulturní referent na závodě…poukazoval jste na negativní jevy, které jste vyzdvihoval do popředí…na akcích Národní fronty jste propagoval atmosféru, která byla rozšiřována na znovupostavení pomníku TGM…v srpnových dnech jste byl autorem letáků i v ruském a polském jazyce, jejichž obsah byl zaměřen proti působnosti spojeneckých armád na našem území…jste spoluautorem závodního časopisu Řemínek, který byl protisocialisticky a protisovětsky zaměřen,“ to je pouze část důvodů, které Václava Nováka stály práci.