„Já jsem autorem myšlenky neprolamovat mlčenlivost, nepouštět do toho ombudsmana. Chci aby to vyšetřil orgán, který je skutečně nestranný a nestranický,“ vyjádřil se před časem krajský radní Rudolf Cogan.

V podobném duchu reagovala i náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová, jejíž hlas coby předsedkyně výběrové komise rozhodl o tom, že Jitka Kočišová po jedenácti letech jako ředitelka školy končí. Právě dosluhující ředitelka si u ombudsmana stěžovala, že se stala obětí věkové diskriminace.

Ombudsman Stanislav Křeček jednoznačně odmítl tvrzení, že by se stížností zabýval v souvislosti s regionálním předvolebním bojem, a že je členem ČSSD stejně jako ředitelka Kočišová.

Foto: archiv Anežky Doubkové a Matěje Matouška
Dva šestnáctiletí studenti objeli na kolech celou republiku

„Ombudsman je ze zákona nestranný a nezávislý a nesmí být členem žádné politické strany. U stížností nikdy nezkoumá jejich politické pozadí, ale posuzuje pouze možné porušení právních předpisů,“ uvedla tisková mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.

Taková tvrzení jsou podle ombudsmana zcela mimo realitu, jsou nepravdivá a svědčí o neznalosti nebo účelové manipulaci s fakty.

„Ombudsman podle zákona nesmí být členem žádné politické strany nebo hnutí, jeho prověřování stížností musí být nezávislé a nestranné. Platilo to pro všechny ombudsmany i jejich zástupce přede mnou a platí to i pro mne. Už osm let nejsem členem žádné politické strany,“ odmítá ombudsman Stanislav Křeček. Pravdou je, že v v letech 1998 až 2013 zasedal za ČSSD jako poslanec v Poslanecké sněmovně.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto
První vyléčená: "Prošla jsem si tím a jsem v pohodě"

Nařčení, že svým prověřováním stížnosti může ovlivnit budoucí volební výsledek v Královéhradeckém kraji považuje za absurdní.

„Nezajímá mne, jak dopadnou volby v Královéhradeckém kraji, to je věcí voličů, a odmítám prohlášení některých místních kandidátů, že je prověřování diskriminace při konkurzu ovlivněno mým údajným členstvím v jedné ze stran. Nezkoumám politické pozadí konkurzu, zabývám se stížností na diskriminaci a je mi jedno, jestli členové konkurzní komise byli členy nějakých politických stran a jakých. Zajímá mne pouze, jestli bylo porušeno právo na rovné zacházení v přístupu k povolání nebo ne.“

Na ombudsmana se obrátila neúspěšná uchazečka o místo ředitelky Střední školy řemeslné v Jaroměři, která předtím tento post 11 let zastávala. Stěžovala si, že byla odmítnuta v pokračování ve funkci z důvodu věku. Pro objasnění situace ombudsman v souladu se zákonem požádal Královéhradecký kraj o vyjádření. Současně požádal o zbavení mlčenlivosti členů komise, aby od nich získal vyjádření k průběhu konkurzu a mohl posoudit, zda bylo odmítnutí stěžovatelky motivováno jejím věkem. Krajská rada ale žádosti ombudsmana o zbavení mlčenlivosti členů konkurzní komise a vysvětlení jejich rozhodnutí zamítla.