Cílem je lázeňská obec Velichovky u Jaroměře, kde  operuje a má štáb německá skupina armád Střed. Jejím velitelem je polní maršál Ferdinand Schörner. Jeho jednotky jsou s takřka milionem mužů a početnou zbrojní výbavou jednou z posledních akceschopných součástí německé armády. Mise  doručuje podmínky kapitulace. Popsané události připomněla ve středu a předevčírem po 68 letech rekonstrukce mise. Stejná trasa, stejné uniformy, vozidla, technika, vybavení. Vše, včetně značení na autech, přesně kopírovalo americkou akci z konce 2. světové války. Nadšenci do historie, kteří rekonstrukci připravili, si dokonce vařili jídlo na dobových vařičích a spali na historických lehátkách. Akci pořádaly historické kluby 16. obrněná divize a 4. obrněná divize.   (bro)