Cihlové zábradlí už bylo v takovém stavu, že stačilo se opřít a kus zábradlí o délce přes tři metry se vyvalil na schody. „Naštěstí po těch schodech nikdo nešel. Zadali jsme zpracování projektové dokumentace. Bude to ale obrovský zářez do rozpočtu města, protože se tam bude muset udělat celá opěrná zeď až ze zdola, z ulice Na Příkopech. Až se dozvíme rozsah prací a jejich cenu tak na nás asi půjdou mrákoty," obává se starosta Jaroslav Bitnar.

Naproti schodům, na něž se před časem zřítilo kus hradební zdi, bydlí už několik desetiletí rodina Košňarova. „Pamatuji tam ještě jedny schody, ty vedly na druhou stranu, směrem k čistírně," vzpomíná Soňa Košňarová. Její manžel si zase vybavuje, že v 80. letech se schody opravovaly v rámci takzvané Akce Zet. „Vyzdili jsme co bylo potřeba, udělal se šaluňk a schody se zalily betonem," zapátral v paměti Pavel Košňar.

Před lety byla u schodů umístěna zákazová značka a s ní i zábrany, které ovšem lidé nerespektovali. Nyní je tam jen značka umožňující průchod na vlastní nebezpečí.

„Dlouhá desetiletí na kompletní opravu městských hradeb chyběly prostředky a jen se záplatovalo, nebo se prováděla nouzová opatření. Po opravách v Alejce a ve východní části hradeb (schodiště s hladomornou) bude nutno peníze najít a opravy dokončit. Nejenom současné, ale i další vedení města čeká těžký úkol, pokud chtějí další zkáze zabránit," je si vědom někdejší zastupitel Arnošt Obst.

Broumovské hradby byly v centru pozornosti už na začátku srpna. Jen pár desítek metrů od místa na fotografii spadl asi z šesti metrů devítiletý hoch.