„Pracovníci odborné firmy při rozebírání jednotlivých dřevěných konstrukcí zjistili, že poškození je daleko závažnější, než jak se jevilo na základě provedených sond při zpracování projektové dokumentace. Oprava se proto protáhne,“ vysvětlil Jan Holý z českoskalické radnice.