Střecha kostela se začala opravovat už v roce 2004. „V tomto a následujícím roce jsme dali nad presbytář novou měděnou střechu, a to ve velmi kvalitním provedení," ocenil náchodský děkan Boguslaw Partyka.

V roce 2006 až 2007 přišla na řadu věž ze strany od Hotelu u Beránka. „Jednalo se o celou strukturu věže, nové pokrytí, měď i štípanou šindel. Vše je nové. Jenom nám památkáři nedovolili vyměnit stávající desky, musely se pouze vyčistit. Jinak bychom měli střechu mnohem kvalitnější. Také to bylo nakonec pracnější, finančně náročnější a výsledný efekt byl horší," posteskl si děkan. Dodal, že na té druhé věži, která se teprve bude opravovat, už památkáři výměnu desek dovolili.

Nutná byla i náročná oprava statiky kostela. Na té se pracovalo v letech 2007 až 2012. „Musely se zhotovit nové základy pod základy kostela a kromě toho i stáhnout všechny zdi. Celý hořejšek má železobetonový věnec a klenby jsme stáhli kilometrem drátů, a to takovou moderní technologií, která se používá na zajišťování mostů. To znamená, že to pracuje, ale netrhá se," vysvětlil Boguslaw Partyka.

Poté mohly pokračovat další práce. Jednalo se například o výměnu všech dřevěných prvků, které byly shnilé, a to nad hlavní lodí. „Začali jsme pokrývat mědí všechny přístřešky a tu část od pošty," popsal náchodský děkan, jak opravy postupovaly.

A co čeká kostel svatého Vavřince v letošním roce? „Chtěli bychom pokrýt mědí tu druhou část od Beránku a opravit jižní věž. Také, pokud bychom našli finanční prostředky, rádi bychom opravili celou fasádu včetně kamenných, dřevěných a kovových prvků. Takové jsou plány do budoucna. Samozřejmě jsme velmi rádi, že se na tom finančně podílí ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj a také město Náchod. Ti všichni nám velmi pomáhají a jsme rádi za takové spolupracovníky," nešetřil chválou a zdůraznil, že v dnešní době to bez sponzorů nejde.

Jen pro představu, z 55 procent se na opravách finančně podílejí státní instituce a ze zbylých 45 procent farnost a její sponzoři. „Od roku 2004 se do kostela svatého Vavřince investovalo přibližně 18 milionů korun. To, co máme v příštích letech v plánu, vyjde na dalších zhruba 11 až 12 milionů," vyčíslil Partyka.

Ve spolupráci s městem se podařilo zkrášlit i prostředí kolem kostela. Je hotové odvodnění i osvětlení kostela, vznikla klidová zóna. „Kromě toho jsme čistě ze sponzorských darů opravili varhany, celý presbytář a interiér. Kostel má nové osvětlení, sanační omítky, obnovil se starý oltář, lavice jsou vyhřívané. Toto vše za zhruba čtyři miliony korun zaplatili sponzoři a farníci," popsal děkan. Na tom, co je viditelné zvenku se prý stát podílí, ale o to uvnitř už podle slov děkana takový zájem nemá. Obojí je však stejně důležité.

„Mám obrovskou radost a děkuji Pánu Bohu, že máme vstřícné vedení města Náchoda, shovívavé úředníky ve státní správě a také že máme perfektní a bohaté sponzory, z nichž někteří nám dokáží věnovat i milion korun na určitou akci. Bez toho bychom neměli šanci. Někteří lidé mají peníze a když je použijí k dobrému účelu, je to báječné. A myslím, že kostel svatého Vavřince je dobrým účelem. Je to dominanta města. Mám radost, že to lidé chápou jako smysluplné, aby byl krásný a opravený," chválil štědrost dárců děkan.

Dodal, že farnost žádné restituce nemá. Jediné, které by mohla mít, jsou cesta vedoucí na zámek hned vedle fary a pozemek u Hotelu u Beránka, ale žádat prý o ně nebudou. „Přejeme si, aby to bylo k prospěchu města, aby lidé měli přístup na zámek," zakončil náchodský děkan Boguslaw Partyka.