Stavbaři stále intenzivně pracují a dokončují obchvat Jaroměře. Mělo by se jim to podařit do poloviny září. Alespoň takové jsou plány. Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla by šla stavba do předčasného užívání, do konce roku by se pak dodělaly dokončovací práce, jako jsou terénní úpravy, zeleň a úklid staveniště. Šest a půl kilometru dlouhý a jedenáct a půl metru široký obchvat uleví dvanáctitisícové Jaroměři od nadměrné dopravní zátěže a tranzitní dopravu odvede také z Čáslavek, Dolan a Svinišťan. Po současné státní silnici na Náchod projíždí denně zhruba 15 tisíc aut. Ještě před otevřením obchvatu by chtěl stát obchvat ukázat veřejnosti. Lidé by si ho mohli projít pěšky, nebo projet třeba na kole. „Rádi bychom pozvali veřejnost, aby se na stavbu podívala ještě před otevřením. To chystáme někdy na srpen," uvedl před časem ministr dopravy Martin Kupka.

Po Náchodě téměř krokem

Práce pokračují i na přípravě obchvatu Náchoda. Průjezd městem je už mnoho let komplikovaný a často testuje, jak pevné jsou nervy řidičů. Kolony osobních i nákladních aut se v dopravních špičkách táhnou ve všech směrech na příjezdu do centra města. I v letních měsících proto musíte počítat s pomalejším provozem. Samotná stavba více než šestikilometrového obchvatu by měla začít už koncem letošního roku, potrvá zhruba tři roky a má vyjít na 3,147 miliardy korun.

Obchvat začne u Vysokova, kde vznikne pětiramenná okružní křižovatka, a skončí v Bělovsi těsně na hranici s Polskem. Na trase mají být dva tunely a největšími navrženými mosty jsou estakáda Dolní Radechová délky 257 metrů a estakáda Běloves délky 326 metrů. Součástí stavby bude i 930 metrů dlouhá přeložka silnice I/14, která k Náchodu přivádí dopravu od Nového Města nad Metují a Rychnova nad Kněžnou.

Do Ratibořic oklikou

Pokud se chystáte na návštěvu Babiččina údolí a zámku v Ratibořicích, připravte se na objížďku. Důvodem je zcela uzavřená Jiráskova ulice ve Zlíči, která se už od dubna kompletně opravuje. Práce mají trvat až do konce listopadu.

Objízdné trasy:

Objízdná trasa Česká Skalice - Červený Kostelec, Zlíč : Česká Skalice (I/33) - Kleny (I/33) - Vysokov (I/33) - Náchod (I/33, I/14) - Dolní Radechová (I/14) - Horní Radechová (I/14) - Červený Kostelec (I/14, III/303 6, III/304 9) - Červená Hora (III/304 9) - Žernov (III/304 9) - Zlíč (III/304 9 ) - obousměrně

Objízdná trasa Česká Skalice - Ratibořice : Česká Skalice, třída T.G.Masaryka (III/304 9) - silnice I/33 - silnice III/304 18 (Dubno) - Zlíč (III/304 9) - Ratibořice (III/304 8) - obousměrně

Objízdná trasa Česká Skalice - Zblov: Česká Skalice, třída T.G.Masaryka (III/304 9) - Vysokov (I/33, III/033 27, III/304 16) - Studnice (III/304 16, III/304 12) - Zblov - obousměrně

Od 12. května navázala další etapa uzavírky českoskalické Jiráskovy ulice a Zlíče, a to z důvodu rekonstrukce mostu přes přivaděč u hotelu Holzbecher, který není průjezdný. Most nahradila provizorní lávka pro pěší a cyklisty.

Doporučenou objízdnou trasu k zámku v Ratibořicích najdete i ZDE

Jaké další komplikace řidiče čekají?

Jednou z nich je uzavírka silnice III/28526 v katastru obce Nový Hrádek, kde se opravuje povrch vozovky a silnice je zúžená na jeden pruh. Omezení má trvat do 22. září.

S opatrností projíždějte také po silnici I/33 v Dolanech, kde je z důvodu stavby obchvatu a křížení trasy stávající silnice obousměrně převedený provoz na provizorní komunikaci. Ta je vybudovaná severně od stávající silnice.

Stavba obchvatu Jaroměře na sil. I/33 pokračuje podle plánu.
Obchvat Jaroměře z ptačí perspektivy. Podívejte se, jak protíná krajinu

Počítejte také s uzavírkou silnice II/303 v Bezděkově nad Metují, kde je provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. Hrozí zde nebezpečí pádu kamení do vozovky.

Do konce letošního června je uzavřená ulice Letná v Červeném Kostelci. Pracuje se na její rekonstrukci.

Dále se má ve městě kompletně opravovat silnice III/3038 (ulice Sokolská), která se od 27. května až do konce roku uzavře. Objížďka bude obousměrná, a to po silnici I/14 - ul. 17. listopadu a po silnici III/3036.

Práce na chodnících a na pokládce dlažebních kostek na povrchu ulice U Zázvorky v Novém Městě nad Metují.
U Zázvorky stavbaři pokládají dlažební kostky. Práce se o měsíc protáhly

V Novém Městě nad Metují se prodloužil termín opravy ulice U Zázvorky. Hotovo by mělo být do 20. června. Silnice je zcela uzavřená. Důvodem jsou opravy podloží, inženýrských sítí a povrchu komunikace. Stavbu prodloužil i archeologický průzkum. Objízdná trasa vede ve směru od Náchoda přes Vrchoviny, Krčín a Spy a je obousměrná. Alternativní objízdná trasa pro vozidla z/do centrální části města vede po silnici II/285 s napojením na uvedenou hlavní objízdnou trasu.

Dle dostupných informací se od 3. června do 10. listopadu chystá také uzavírka silnice III/30416 na Vysokově.