Práce by podle informací z městského úřadu měly začít v závislosti na počasí, pravděpodobně to bude v první polovině března. Do konce roku by mělo být vše hotové.

„Z loňského roku zbývá dokončit vozovku pod viaduktem na silnici Krčín – Spy. Zde Centrum investic rozvoje a inovací Hradec Králové, jako stavebník akce, předpokládá zahájení stavebních prací 13. března. Jedná se o termín orientační, který ještě upřesníme,“ sdělila Eva Kupková z novoměstské radnice. Vedení města se snaží vyjednat, aby se upravovaný úsek neuzavíral a byl průjezdný vždy alespoň jedním směrem. Pokud bude nutné silnici přesto uzavřít, povede se jednání, aby to bylo na co nejkratší dobu.

Další uzavírka bude u Rezeckého mostu. „Ten bude kompletně zbourán a vystavěn nový. Stavební práce na mostě by měly začít 8. dubna. Na konci dubna, případně na začátku května, se začne bourat stávající mostní konstrukce a poté bude probíhat výstavba nového mostu,“ popsala Eva Kupková. Předpoklad trvání stavebních prací je do září 2019.

Začne také rekonstrukce vozovky od Rychty ke křižovatce u Papežů. Zde je předpokládaný termín prací 4. března až 16. června. Na ni bude navazovat oprava silnice v úseku od Papežů až ke křižovatce před obcí Nahořany, a to v době od poloviny června do 6. října. Novoměstští plánují také rekonstrukci ulice Na Zadomí a to jak jižní, tak i západní strany. Na podzim letošního roku je také v plánu oprava ulice Chlístovská.

„Prosíme občany Nového Města nad Metují o trpělivost a shovívavost. Společně s investory a stavebními firmami v současné době hledáme možnosti, jak nutné uzavírky a omezení zkrátit na co nejkratší dobu,“ vzkázal místostarosta Libor Hovorka.