„Dlouho jsme přemýšleli, jak toto krásné místo kousek od centra města využít. Jelikož se jedná o starý opuštěný hřbitov, kde se už přes sto let nepohřbívá, tak nám přišlo škoda nechat toto místo jen tak ležet ladem. Shodli jsme se na tom, že se zde pokusíme vybudovat meditační zahradu. V Hronově park je, ale toto místo je klidnější a vhodnější pro odpočinek," vysvětlila Růžena Šťastná z hronovské farnosti, která je majitelem pozemku.

Do připravovaného projektu se zapojilo i město Hronov, které se pokusí na realizaci zajistit finance z dotací, a to ve spolupráci s polským partnerem v rámci přeshraniční spolupráce.

„Podařilo se nám sehnat partnera z Nowe Rudy, který s námi do společného projektu půjde. Poláci mají v plánu podle výše získaných financí opravit tři až pět kapliček. Z naší strany je využití jasné," vysvětlil záměr města místostarosta Josef Thér.

Česko-polský projekt „Zastavme se" počítá s vybudováním cestiček, osazením laviček, ošetřením vzácných stromů a zhotovením dalšího mobiliáře. Jelikož se bude jednat o meditační zahradu, tak nebude chybět ani několik zastavení, které zhotoví akademická malířka. Nebude to ale křížová cesta.

„Při posledním jednání se zástupci farnosti jsme si vše upřesnili nad předloženým projektem, který zhotovil architekt Ondřej Martin z jejich pracovní skupiny. Dnes tak je jasné, jak to má ve finální podobě vypadat a co bude potřebné udělat," doplnil místostarosta.

Autoři iniciativy mají v úmyslu obnovit také všechny pomníčky na hrobech, které se podaří identifikovat.

ZVIDITELNÍ POSTAVY Z KRONIKY „U NÁS"

„Jedná se především o zviditelnění postav o kterých se píše v kronice „U nás" a které jsou na tomto hřbitově pochované," upřesnila Růžena Šťastná.

Jako první počin bylo zrekonstruování a nedávné odhalení pomníčku na hrobě mlynáře Karla Novotného, který byl dědem spisovatelů bratří Čapků.

„Připravujeme zhotovení pomníčku i na vedlejším hrobu, kde je pochován strýc spisovatele Aloise Jiráska Zajdl, známý jako hostinský Klimeš z kroniky „U nás"," říká Růžena Šťastná.

Další významnou osobností z kroniky, která se dočká obnovy pomníčku na starém hřbitově, je pater Josef Regner-Havlovický.

„Nyní se připravuje smlouva s hronovským farářem Jaroslavem Jiráskem, aby se nastavily konkrétní podmínky. Pokud dostaneme peníze, což se dozvíme v polovině července, a vše se podaří zrealizovat, tak by se pomník patera Regnera mohl odhalit ke 165 výročí od jeho úmrtí," upřesnil místostarosta.

V letošním roce se prý začne budovat síť cestiček. Upravena a obnovena bude rovněž zeleň, tak aby to splňovalo kritéria historického, kulturního a přírodního zachování.

„Město vnímá nápad s rozšířením klidových zón ve městě pozitivně. Řada lidí si toto klidné místo už našlo a chodí tam relaxovat. Co jsme zaregistrovali, tak tam chodí hodně maminky s kočárky. Mají tam klid a je to kousek od centra města. My jim chceme toto prostředí více zpříjemnit. Pokud se podaří sehnat peníze i na revitalizaci parku Aloise Jiráska, tak vzniknou dvě klidová místa kousek od sebe a středu města," pochvaluje si místostarosta.

Farnost má velké plány i do budoucna. Počítá s tím, že by se meditační zahrada mohla propojit s parkem Aloise Jiráska. Mají na to připraven i náčrtek.

„To jsou ale vize, které se prozatím nemohou realizovat. Relativní šance na uskutečnění tohoto projektu by byla, pokud by se podařilo vybudovat silniční obchvat okolo Hronova. Každý návrh ale vnímáme pozitivně a jsme rádi, že lidé stále mají o rozvoj města zájem," dodal Josef Thér.