Už před Vánocemi se České společnosti ornitologické (ČSO) podařilo uskutečnit první nákup z celkem šesti hektarů nově předjednaných pozemků.

„Za 234 763 korun jsme vykoupili 1,2 hektaru cenných pozemků. Například se podařilo získat louky těsně přiléhající ke Slavíkovskému ptačníku, tedy největší soustavě tůní, kde budou tvořit důležitou nárazníkovou zónu mezi strojově sečenými loukami a ptačníkem,“ uvedla za ČSO Lucie Hošková a dodala, že další širší pruh pozemků ornitologové získali ve střední části luk, díky čemuž se podařilo scelit pětihektarové pozemky.

S výkupem pozemků ornitologům pomáhají svými finančními příspěvky i dárci z řad veřejnosti.

Výkup koňské pastviny

Aktuálně ČSO schraňuje prostředky na největší výkup. Půjde o 4 hektary pastviny divokých koní, k výkupu by mělo dojít na konci ledna. „Měli bychom vykupovat celou dosavadní koňskou pastvinu za 883 tisíc korun. Pevně věříme, že se nám tuto částku podaří shromáždit, úžasná odezva dárců tomu napovídá,“ prozradila Lucie Hošková.

Pokud se záměr vydaří, ČSO získá nadpoloviční většinu pozemků v ptačím parku „Bude tak moci ještě lépe ovlivňovat ochranu ptáků,“ podotkla Lucie Hošková.

Koně ptákům prospívají

Ptákům na Josefovských loukách pomáhá právě i stádo divokých koní, které k Jaroměři doputovalo z Milovic v lednu 2018. Kopytníci v parku prospívají hlavně ptákům bahňákům. Koně spásáním vytvářejí mozaikovité plochy, svými kopyty rozrušují terén a jejich trus láká hmyz, který je vítanou potravou ptáků.