„V těchto kurzech lze získat nejen praktické znalosti a rady týkající se péče o nemocného, ale také informace o možnostech sociální pomoci,“ vysvětlila Marcela Frýbová z Oblastní charity.


Kurzy jsou určeny těm, kteří již doma o své blézké pečují nebo očekávají propuštění blízké osoby do domácího ošetřování, i všem ostatním, jež se těmto dovednostem chtějí naučit. Kurzy Oblastní charita začala pořádat ve víceúčelovém zařízení Háčko jako součást projektu Respitní péče o těžce nemocné seniory a podpora domácího ošetřování prostřednictvím pečujících blízkých osob. Projekt podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků Evropské unie.


„Cílem je umožnit důstojný život nemocným a snaha, aby mohli trávit co nejdelší čas ve svých domovech a nemuseli být umísťováni v nemocnici či v léčebně dlouhodobě nemocných,“ uvedla Frýbová.