Vzácný artefakt je nyní vystavený v klášterním refektáři, který je součástí prohlídkového okruhu, a druhou lednovou sobotu mu klášter věnuje speciální den s mimořádnými prohlídkami a doprovodným programem.

Vzácnou kopii našel přesně před dvaceti lety současný správce kláštera Přemysl Sochor. Plátno bylo ukryto za štukovým věncem v klášterním kostele sv. Vojtěcha. O Turínském plátnu se traduje, že do něho bylo krátce po ukřižování zahaleno tělo Ježíše Krista, poté co jej sňali z kříže.