Předsedky SBN Libuše Matějková upozornila na osudové osmičky v životě spisovatelky. Podle historiků se totiž Němcová jako Barunka Panklová narodila v roce 1818. Ve skutečnosti to bylo zřejmě 4. února roku 1820. „Letošní rok, je rokem historických osudových osmiček souvisejících s Boženou Němcovou,“ připomenula předsedkyně Matějková. V roce 1828 žila budoucí spisovatelka Barunka Panklová v Ratibořicích. O deset let později už bydlí Němcová v Červeném Kostelci, kde se seznamuje s malířem Gustavem Vackem. V revolučním roce se Němcovi stěhují k Domažlicím a rok 1858 patří mezi nejtěžší v životě spisovatelky, která tehdy žila v existenční chudobě. Pomník Němcové v České Skalici, u něhož se uskutečnil vzpomínkový akt, byl odhalen opět ve znamení osmiček, a to v roce 1888.