„Není to pravda a ani nikdy nebyla. Je to pravidelný evergreen, který se každý rok objevuje právě v tuto dobu – počátkem letních prázdnin. Neexistuje žádný právní předpis, který by nám výplatu podobných „dávek“ umožňoval. Opravdu se jedná jen o lidovou tvořivost. Důrazně to vylučuji!
Volnočasové sdružení Déčko nás požádalo o čerpání dotace na integraci romských dětí do společnosti. My jsme to nepovolili. Řekli jsme, že je rovnost šancí. Všem budeme měřit stejným metrem. Finanční prostředky na integraci romských dětí jsme tedy neuvolnili, a tím pádem se v Náchodě již sedm měsíců měří všem občanům rovným metrem!

Je mi úplně jedno, jestli přede mnou stojí Čech, Rom nebo Vietnamec. Každý z nich má nejen svá práva, ale i své povinnosti. A pokud si právě povinnosti tito lidé neplní, město Náchod volí dosti razantní způsob řešení. Já osobně podepisuji několik exekucí týdně, zástupci města chodí velmi intenzivně k soudu a vystěhováváme tyto lidi – neplatiče z bytů. Přistupujeme k tomu opravdu rázně a zodpovědně.

Závěr je tedy takový, že nejde ani koruna jakémukoliv romskému dítěti nebo jakékoliv romské rodině na pouť, na koupaliště a ani na nic jiného. Tímto chráníme i slušné Romy, kteří si své povinnosti plní a řeči o příspěvcích na pouť či na koupaliště je uráží“.