Na jaké investiční akce se v letošním roce v Božanově chytáte?
„Máme v tomto roce v plánu dvě větší investice. Tou první je výstavba čistíren odpadních vod. Nebude to ale klasická čistička, ale tři skupinové čističky, na které se napojí skupiny rodinných domů v dosažitelné vzdálenosti. Odpadní voda se bude čistit v septiku s filtrem, takže nám odpadnou energetické provozní náklady. Předpokládaná cena bude kolem 1,3 miliónu korun a z větší části budou náklady na výstavbu hrazeny z krajských financí.

Druhou plánovanou akcí je výstavba víceúčelového sportoviště s umělou trávou a koutkem pro rodiče s dětmi. Předpokládaná potřebná částka je kolem 1,5 miliónu korun, kterou z poloviny uhradí získaná dotace. Víceúčelové sportoviště vyroste u fotbalového hřiště.“