„Nyní zbývá ke splacení jen 29 milionů. To je s ohledem na 342 milionů korun, s nimiž město v průběhu roku hospodaří, slušné číslo," komentoval výsledek místostarosta Tomáš Šubert.

Nynější hospodaření města umožňuje přidávat víc jeho peněz k získaným dotacím. Bez dobré finanční kondice by to bez dalších dluhů nešlo. „Za poslední dva roky se nám podařilo na dotacích získat pro město Náchod více než 31 milionů. To jsou nemalé finanční prostředky," pochlubil se starosta Jan Birke. 

Letošní očekávaný přísun dotací prý není zanedbatelný. Město už nyní může počítat s dotací na přeložení frekventované cyklostezky u hranice s Polskem pod Slánský most ve výši 650 tisíc, a na úpravu prostoru před nádražím má získat osm milionů. Na regeneraci břehových porostů řeky Metuje další téměř dva miliony a na zateplení mateřských a základních škol půjde více než 14 milionů.

Nejvíc peněz ale bude na kompletní opravu dvou kruhových objezdů u Slávie a u Čedoku a na výstavbu nové okružní křižovatky u dopravního hřiště v Bělovsi. „Jen v letošním roce to bude 38 milionů, a protože se jedná o úpravy na komunikaci I. třídy, bude investorem stát," upřesnil starosta Birke.

Dříve získané peníze z dotací město rozdělilo třeba na opravy památek, na což šlo z ministerstva kultury 891 tisíc. Na opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Kostelecké ulici obdrželo 561 tisíc. A na vybavení učebny umělecké školy získalo 250 tisíc.