Takové a mnoho jiných zajímavých historických zápisů v listinách a knihách si mohla veřejnost prohlédnout ve Státním okresním archivu (SOKA) Náchod u příležitosti Mezinárodního dne archivů veřejnosti. Výjimečně a na jediný den v roce byly ve zdejší badatelně v Dobenínské ulici představeny nejstarší a nejvýznamnější archiválie dokumentující dějiny města.

Otrávila manžela, aby si získala pacholka - i takové zápisy představil archiv | Video: Jiří Řezník

Vzhledem k tomu, že Náchod v letošním roce oslavuje 770 let od první zmínky o městě, tak pracovníci archivu logicky vybrali téma Dějiny města Náchoda v archivních pramenech. V badatelně byl vystaven průřez zdejšími dějinami vycházejícími z písemných pramenů uložených v archivu - od nejstarších záznamů z roku 1402 až po rok 1989. „Nejstarší archiválie, která je u nás uložena, pochází z roku 1402 a týká se zřízení kaplanského místa ve farním kostele svatého Vavřince. Domníváme se, že tato archiválie dokládá dokončení výstavby kostela na konci 14. století," říká za Státní okresní archiv Náchod Jan Čížek.

Na časové historie zdejších písemností nechyběla nejstarší dochovaná náchodská městská kniha z roku 1442. „Ta se začala psát vzápětí po vypálení a poničení města Slezany, k němuž došlo o rok dříve. Nezaložil ji nikdo jiný než husitský hejtman a uchvatitel města Jan Kolda ze Žampachu. Je zajímavé, že v této knize je obsazen i zápis o osvobození města v roce 1456 právoplatným držitelem a budoucím králem Jiřím z Kunštátu a Poděbrad," oprášil historické události Jan Čížek.

Mezi vystavenými exponáty byla i smolná kniha města Náchoda, která patří mezi nejstarší svého druhu v Čechách. „Je to unikát, ve kterém jsou zaznamenány výslechy útrpným právem na mučidlech, kde bylo na podezřelých vynucováno doznání," připomíná praktiky tehdejší justice vedoucí archivu Jan Čížek a zmiňuje zápis o jednom z prvních čarodějnických procesů, který v naší zemi proběhl. „Jedná se konkrétně o proces z roku 1541, kdy jakási vdova Šmidrykalová z nedalekého Vysokova se přiznala k tomu, že vařila lektvary a otrávila svého manžela, aby si jí všiml její pacholek, do kterého se patrně zamilovala. Stihl jí za to spravedlivý trest a byla jako čarodějnice upálena," přiblížil jeden ze zápisů ve smolné knize.

Otrávila manžela, aby si získala pacholka - i takové zápisy představil archiv | Video: Jiří Řezník

Vystaveny byly i zápisy předchůdkyně „městské policie", která stejně jako dnes měla za úkol dbát o pořádek ve městě. „Zajímavý je zápis v knize o prodejích nemovitosti, tak tu je záznam o velkém požáru města v roce 1663, který město téměř zcela zničil," připomněl Jan Čížek 360 let starou tragédii.

K vidění byly i další nejvýznamnější písemnosti archivu města, plány náchodských městských bran a budov, listiny a písemnosti cechů, škol a další zajímavé dokumenty až do 20. století. Příchozí měli také možnost nahlédnout do depozitářů a seznámit se s možnostmi pátrání po svých předcích.