Náchodská a rychnovská nemocnice totiž ohlásily, že jsou nuceny omezit plánovanou péči pojištěncům zdravotních pojišťoven, u kterých má být vyčerpán finanční limit pro úhradu péče. Od 28.října nebudou k plánovaným zákrokům přijímat pacienty ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP). Od 4.listopadu se má opatření týkat také pacientů České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP). Kolika lidí se to dotkne, to náchodská nemocnice na dotaz ČTK nechtěla odhadovat.

Právě mezi pacienty přitom zpráva vzbudila největší obavy. Co mají dělat? „Je věcí každého pojištěnce, aby se obrátil na svoji pojišťovnu, protože ta by mu měla zodpovědět, zda je ochotna požadovanou zdravotní péči uhradit, případně zajistit v jiném zdravotnickém zařízení, které nasmlouvaný limit nevyčerpalo," uvedl ředitel obou nemocnic Miroslav Vávra. Je mu prý jasné, že pro pacienty je to nepříjemná komplikace. „V současné kritické situaci nemocnice, která je především způsobena platnou vyhláškou ministerstva zdravotnictví o úhradě zdravotní péče, nemůžeme postupovat jinak," hájí opatření Vávra.

Výjimkou jsou však ambulantní ošetření a stavy neodkladné péče. „Omezení se netýká ambulantní péče, následné péče, porodnic a ani novorozeneckých lůžek. Samozřejmě tedy v ambulanci pacientovi péče poskytnuta bude, ale k hospitalizaci přistoupíme pouze v případě, že zdravotní stav přímo ohrožuje život pacienta," uvedl primář Antonín Housa, náměstek léčebně preventivní péče náchodské nemocnice.

Důvodem těchto opatření jsou podle nemocnice omezující limity zdravotních pojišťoven, které vycházející z úhradové vyhlášky pro rok 2013, a striktně stanovují množství zdravotních výkonů nasmlouvaných pro klienty příslušné pojišťovny ve smluvní nemocnici. V případě, že by nemocnice hospitalizovala více pacientů, nebude podle jejího vedení zdravotní pojišťovnou poskytnutá péče uhrazena.

Podle pojišťoven, jejichž klientů se má opatření týkat, jde však o nátlak.Mluvčí OZP Mario Böhme uvedl, že nemocnice s pojišťovnou o problému nejednala, navíc objem nasmlouvané péče prý ještě vyčerpán není. „S nemocnicí má OZP podepsané cenové ujednání na rok 2013. Co se týče čerpání péče, má nemocnice podle posledního dodaného vyúčtování vyčerpáno asi 85 procent smluvně dohodnutého limitu celkové úhrady," uvedl Mario Böhme.

Pacienti mají volat pojišťovnu

Podle něj proto postup, jaký nemocnice zvolila, poškozuje i klienty pojišťovny. „Neexistuje reálný důvod k omezování péče v jednotlivých zařízeních. V případě, že by byli klienti ve zdravotnickém zařízení odmítnuti, nechť ihned kontaktují OZP, v tomto případě pobočku v Hradci Králové, kde bude situace bezprostředně řešena," dodal Böhme.

Také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV) se ohradila proti postupu nemocnice. Podle její mluvčí Hany Kadečkové nebyla nemocnicí předem kontaktována ani informována o tom, že by hrozila krizová situace. Nemocnice nejprve informovala média a až poté se o jejím postupu dozvěděly pojišťovny. Následně se teprve dohodla schůzka zástupců pojišťovny s vedením nemocnice. Stejné vyjádření poskytla pro ČTK i mluvčí ČPZP Elenka Mazurová. Zástupci pojišťoven tvrdí, že pojišťovny platí nasmlouvanou péči řádně a včas.

„Odmítáme nátlakové akce tohoto typu, kdy si zdravotnické zařízení bere za rukojmí pacienty. Nemocnice v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou předala tisku oznámení o omezování plánované zdravotní péče klientům ZP MV, aniž by před tím jednala se zdravotní pojišťovnou. Přitom právě ZP MV opakovaně veřejně deklarovala, že je otevřena individuálním jednáním se zdravotnickými zařízeními," uvedla mluvčí pojišťovny Hana Kadečková.

Prohlásila, že každý její klient dostane zdravotní péči, která mu náleží. „Vyzýváme naše klienty, aby se neváhali obrátit na svoji pojišťovnu, pokud se setkají s odmítnutím zdravotní péče z důvodu tzv. „vyčerpaného limitu". ZP MV je připravena zajistit jim odpovídající zdravotní péči v jiné nemocnici," dodala Kadečková.

Vedení nemocnice přitom předpokládá, že během několika týdnů se omezení plánované péče dotkne i pojištěnců ostatních zdravotních pojišťoven. „O této skutečnosti budeme veřejnost včas informovat," dodal náměstek Antonín Housa.

Agentura ČTK uvedla, že Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) už vyzvala pojišťovny, aby garantovaly úhradu péče i nad limity vyhlášky. Už v půli října vyzvala všechny nemocnice, aby se kvůli vyčerpání limitů obracely na pojišťovny. Mají jim prý písemně garantovat zaplacení péče, která by podle vyhlášky zaplacena nebyla. Náchodská nemocnice to udělala jako první. Také AČMN uvedla, že nemocnice sdružené v asociaci v případech ohrožení života nebo zdraví poskytnou péči vždy.

Úhradovou vyhlášku pro letošní rok kritizuje Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů, žádá novelu, aby ještě do konce roku šlo do nemocnic víc peněz. Ministerstvo to odmítlo, vyhlášku nelze podle něj už změnit.

ZAJÍMALO NÁS: Bojíte se, že by vám mohli odložit operaci? Necítíte se jako rukojmí?

Helena Brahová,
Náchod
Je smutné, že na takto závažné věci nejsou peníze. Mělo by se šetřit a ubírat jinde, rozhodně ne na pacientech. Ano, jako rukojmí nemocnic se občas cítím. Z chování k pacientům se vytrácí lidský přístup.

Olga Šimková,
Hořice v Podkrkonoší
Bála bych se a v náchodské nemocnici by mě to obzvlášť mrzelo. Jsem po vážné operaci a kdyby mi ji měli odkládat, pak už bych tu zřejmě nebyla. Jako rukojmí nemocnice se cítí moje maminka ze středních Čech.

Jakub Bareš,
Provodov Šonov
Odložení plánované operace bych se sám nebál, protože momentálně žádnou nepotřebuji. Při akutním stavu by ji snad neodložili. Ráno jsem se jako rukojmí nemocnice cítil, čekal jsem tři hodiny na odběr krve.

Soňa Hlavová,
Skuhrov nad Bělou
Když vidíte, jak se to tady ve státě vede, tak se něco takového dalo čekat. Osobně se snažím o to, abych k lékaři musela co možná nejméně. Takže se, naštěstí, nemusím cítit jako rukojmí pojišťoven ani nemocnic.

Eva Sýkorová,
Rychnov nad Kněžnou
Myslím si, že naše nemocnice byla k tomuto kroku dotlačena situací. Na druhé straně, kdybych musela kvůli operaci vycestovat do jiného zdravotnického zařízení, nepovažovala bych to až za tak velkou komplikaci.