Pacienti tak poté, co současná vláda výběr třicetikorunových regulačních poplatků zrušila, ušetří. Ti, kteří museli nemocnici navštěvovat častěji, třeba i podstatně. Nemocnice však přijde o několik milionů korun, které z výběru regulačních poplatků měla a využívala je pro své hospodaření, které se potýká s dluhy.

„Pro Oblastní nemocnici Náchod to představuje částku maximálně 3,4 milionu korun," sdělil místopředseda představenstva nemocnice Lukáš Hartwich.

Ztrátu by však měly pokrýt zdravotní pojišťovny. „Finanční ztráta ze zrušených poplatků při návštěvě pacienta v ambulanci bude v roce 2015 kompenzována zvýšenou úhradou za poskytnutou péči od zdravotních pojišťoven. Maximálně však do výše tržby za regulační poplatky vybrané v roce 2013," vysvětluje Lukáš Hartwich.

Takzvaný regulační poplatek už se hradí pouze za návštěvu lékařské pohotovostní služby, a to ve výši 90 korun. V případě, že dojde k následnému přijetí pacienta k hospitalizaci, se poplatek neplatí.

Jeden z pacientů Petr Barvíř včera sdělil, že je rád, že poplatek už hradit nemusí. „Alespoň mi v peněžence zůstane víc. Jsou jiné peníze, kde by se mělo víc šetřit a ne to brát stále na lidech," soudí.

Některým pacientům je zase jedno, jestli třicet korun vydají, nebo ne. „Klidně třicet korun zaplatím, když je to potřeba, ale vadí mi, že pak slyším, jak si páni poslanci stále přidávají na platech," sdělila svůj názor postarší pacientka.

Pacienti od ledna neplatí 30 korun v ambulancích a lékárnách a 100 korun v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných či lázních.

„Pokud pacient přijatý k hospitalizaci poplatek na pohotovosti již zaplatil, lze kupony vrátit v pokladně nebo na recepcích infocentra nemocnice, kde mu proti kuponu bude vrácena hotovost," uvedla Ilona Žďárská, hlavní ekonomka nemocnice.

Regulační poplatky ve zdravotnictví byly zavedeny v roce 2008, údajně proto, aby se zamezilo plýtvání. Poplatky zůstávaly příjmem nemocnic a lékařů. Po sedmi letech se od začátku ledna ve zdravotnictví platí jen devadesátikorunový poplatek za pohotovostní službu a pohotovostní zubní službu. Právě u pohotovostí má poplatek jako zamezení plýtvání a zneužívání pohotovostí smysl. Jiné poplatky se již nehradí.