K přítomným promluvil A. Burdych (na snímku), který při těchto událostech ztratil všechny nejbližší příbuzné, a župní vzdělavatel J. Marek.


Členové sokolské odbojové organizace S-21-B byli zapojeni do pomoci parašutistovi J. Potůčkovi, který se ukrýval s vysílačkou Libuše v lomu Hluboká nedaleko Ležáků. Po prozrazení jeho úkrytu ho jeho stateční pomocníci přestěhovali na Bohdašín, kde se měl skrýt v opuštěné šachtě. Než byl úkryt připraven, ukryl Potůčka řídící učitel z Bohdašína L. Satran. Z bohdašínské školy se také naposled ozvala vysílačka Libuše. Po několika dnech byl Potůček přestěhován do nedalekých Končin na Burdychův statek. Odbojáři však byli prozrazeni a gestapo začalo se zatýkáním. Po výsleších se gestapáci rozjeli k Burdychům pro Potůčka. Ten, díky statečnosti A. Burdycha mladšího, vyvázl z obklíčení a uprchl z Bohdašína, ale jen na krátko. Za dva dny usnul vysílením u Trnové na Pardubicku a zde byl ve spánku zastřelen protektorátním četníkem.


Všech sedmnáct odbojářů, kteří byli pozatýkáni 2. až 3. července 1942 bylo odsouzeno stanným soudem a 9. července byli v Pardubicích na Zámečku popraveni.


Účastníkům shromáždění poděkoval za účast župní starosta J. Čepelka.


Také v nedaleké obci Malé Svatoňovice si obyvatelé a členové sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy připomněli oběti, které za vlast přinesli členové sokolské odbojové organizace S-21-B.


U místního koupaliště, právě v místech, kde byl zatčen vedoucí této odbojové skupiny, odborný učitel Josef Schejbal, stojí pomník, kde si každoročně tyto smutné události občané připomínají. K přítomným promluvila starostka obce E. Hylmarová, župní vzdělavatel J. Marek a jednatel Sokola Úpice Z. Pitaš.


Z. Pitaš připomněl, že sokolové nezapomínají na oběti, které přinesli příslušníci Sokola. Cvičenci Věrné gardy uctili jejich památku v Bráně borců před svým loňským sletovým vystoupením v Praze.


Pitaš také poděkoval obyvatelům Svatoňovic za trvalou pietu, které se odbojářům dostává.