„Již na začátku devadesátých let minulého století bylo zjištěno, že se v pitné vodě v Červeném Kostelci na Náchodsku vyskytují takzvané chlorované uhlovodíky. Tyto látky se do vody dostaly z průmyslové výroby a jejich používání má dle názoru Státního zdravotního ústavu velmi vážná zdravotní rizika," uvedl Hejduk s tím, že město Červený Kostelec si na začátku letošního roku nechalo zpracovat odborný posudek, z kterého vyplývá, že přijatelná míra rizika byla v Červeném Kostelci již dávno vyčerpána.

Třistanásobně vyšší riziko…?

„Jinými slovy, v porovnání se směrnicemi Evropské unie, které stanoví přijatelnou míru rizika v důsledku používání a konzumace pitné vody na onemocnění rakovinou jednoho člověka z milionu obyvatel, je občan Červeného Kostelce vystaven riziku třistanásobně vyššímu," uvedl vedoucí odboru Hejduk.

Ten dále dodal, že koncentrace chlorovaných uhlovodíků se pohybují v rozmezí 2-5 mikrogramů na jeden litr vody, přičemž přijatelná koncentrace dle názoru SZÚ se pohybuje v řádech setin mikrogramů.

Rozruch je prý naprosto nemístný

Vzhledem k panice, kterou tato tisková zpráva vyvolala mezi občany Červeného Kostelce, požádalo vedení města o oficiální stanovisko Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Z nich podle vedení města Červený Kostelec jasně vyplývá, že rozruch, který propukl mezi lidmi, je naprosto nemístný.

„Pitná voda v Červeném Kostelci a to nejen v ukazatelích trichlorethen (TCE) a tetrachlorethen (PCE) plně odpovídá hygienickým požadavkům stanoveným jak v české legislativě, tak v legislativě Evropské unie," uvádí František Kožíšek, vedoucí Oddělení hygieny vody z Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního ústavu v Praze s tím, že člověk je každý den vystavován desítkám situací, se kterými je spojeno mnohonásobně vyšší riziko úmrtí než z uvedených látek z pitné vody.

Podle hygieny voda dlouhodobě vyhovuje

„Z hlediska právních předpisů voda dlouhodobě vyhovuje požadavkům na vodu pitnou. Pokud by však bylo možné napojení na jiný zdroj pitné vody, z pohledu předběžné opatrnosti lze toto doporučit, neboť přítomnost uvedených látek není přirozenou součástí pitné vody," uvádí Veronika Krejčí, mluvčí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. 
 

Další informace naleznete ZDE a ZDE