Počty civilních případů se permanentně zvyšují, naopak trestních ubývá. Podle Pavla Rumla, je tu způsobeno i tím, že se mění struktura trestné činnosti. Zatímco před dvaceti lety byla typickým trestním případem vykradená chalupa, případně série těchto krádeží, dnes už se chalupy prakticky nevykrádají.

„Nechci spekulovat, proč tomu tak je, možná tam už není co sebrat, nebo není kde to prodat, případně už není o to ze strany potencionálních zákazníků zájem. Zřejmě se tato trestná činnost přestala vyplácet. Naopak se podstatně zvýšila trestná činnost páchaná po internetu. To je různé seznamování se za účelem vylákání peněz a za pomoci různých dojemných historek. Pomalu nám také končí kauzy úvěrových podvodů, což byl šlágr ještě zhruba před deseti lety. Lidé si vybírali za pomocí falešných dokumentů peníze, domnívám se, že začaly fungovat registry dlužníků a insolvenční řízení a úvěrové společnosti už tak jednoduše peníze neposkytnou,“ uvedl předseda náchodského okresního soudu Pavel Ruml.

Okresní soud v Náchodě.
Za napadení učitelky v Náchodě dal soud ženě prospěšné práce a úhradu újmy

Pokračují stále evergreeny, jako je neplacení výživného, recidivující krádeže, teď dominantně v obchodech a supermarketech. Dále to je řízení pod vlivem omamných látek a maření úředního rozhodnutí, to soud zaměstnává pořád.

Rychlejší díky práci policie

„Navíc uplynula dlouhá doba od poslední amnestie, takže je řada hlavních pachatelů ve vězení. Trestná činnost totiž vždy raketově stoupne po amnestii. Za pokles trestné činnosti můžeme podle mě děkovat především činnosti policie, která v tomto okrese pracuje výborně. Uvědomme si, že zhruba šedesát procent veškerého nápadu v trestu nám pochází ze zjednodušených neboli zkrácených trestních řízení, kdy vyšetřování provádí jednotlivá obvodní oddělení a dělají to dobře. Tam, kde trestnou činnost zjistí, rovnou vše prošetří, sepíší, předají okresnímu státnímu zastupitelství k podání návrhu na potrestání. Tím dochází k podstatnému zrychlení trestního řízení. K nám se případ dostane v době, kdy je celá věc čerstvá, všichni si všechno pamatují a nemáme potom důkazní problém. Decentralizace trestního řízení nám výrazně prospěla,“ řekl Pavel Ruml.

Řidič vezl z Polska 6 080 kusů cigaret, přitom zákonem povolený limit je 800. Cigarety navíc neměly tabákové nálepky.
Cigarety z Polska? Muž jich měl v autě přes 6 tisíc. Hrozí mu milionová pokuta

Trestní soud také řeší například případy legalizace výnosů trestné činnosti, dřív známé pod názvem podílnictví. „Souvisí to s podvodným jednáním, kdy některé osoby poskytují účty dalším osobám k vylákávání peněz. Řada lidí je ochotná poskytnout svoje účty jiným lidem k údajně bohulibé činnosti a dostane se do problémů. Obecně je to o tom, že si lidé nedávají pozor na svoje osobní údaje a občas poskytnou cizí osobě údaje ke svým účtům, včetně přístupových práv. Těchto případů přibývá s tím, jak se rozšířily dálkové přístupy a internetové bankovnictví či dokonce mobilní bankovnictví,“ sdělil Ruml.

Soud také vedle trestní a civilní agendy zajišťuje opatrovnická řízení – spory o děti, výši výživného pro nezletilé děti, styk rodičů s dětmi a podobně. I tady se počet řešených případů zvyšuje. Loni jich bylo 1683, zatímco třeba v roce 2012 to bylo 1229.

Budova naléhavě potřebuje opravit

Technika se v soudní budově průběžně obměňuje, v tom předseda soudu nevidí problém. „Problém je v tom, že rozvody zůstávají stále stejné z doby, kdy byla tato budova postavena, a přestávají zvládat současnou techniku, nebyly stavěny na takovou zátěž.

Okresní soud v Náchodě patří svými výsledky podle jeho předsedy Pavla Rumla k nejlepším v rámci kraje i celé republiky.Okresní soud v Náchodě patří svými výsledky podle jeho předsedy Pavla Rumla k nejlepším v rámci kraje i celé republiky.Zdroj: Irena Voříšková

Budova byla postavena ve třicátých letech minulého století, tehdy pro potřeby soudu. Součástí budovy byla i malá věznice v jednom křídle budovy, nevyužívaném a chátrajícím. Nicméně chátrají i ostatní prostory a pomalu se stávají nevyhovujícími. Nemáme například dostatečné místo pro eskorty, dočasné umístění eskortovaných osob, to znamená těch, kteří přicházejí k soudnímu z výkonu trestu nebo vazby, máme tady i malé jednací síně. Ty nevyřeší ani uvolněné prostory po městském úřadu, to jsou jen kanceláře,“ informuje Pavel Ruml.

Zdroj: Irena Voříšková

Problémy jsou i se zateplením budovy, například faktura za vytápění v lednu byla letos 230 tisíc korun, a to ne za celou budovu, ale jen tu část, kterou soud užívá. „Zvenčí vypadá budova hezky, uvnitř už se projevuje chátrání. Náklady na rekonstrukci by byly velké. Už před více než dvaceti lety se plánovala výstavba nové soudní budovy, byla už ukončena výběrová řízení, prakticky se už takzvaně poklepávalo na základní kámen, ale pak nastoupila nová vláda, která měla jiné priority, a zjistilo se, že na stavbu nejsou peníze. Pozemek jsme museli převézt na ministerstvo, a to ho převedlo tuším na město. Nejsou tedy peníze, ani pozemek,“ řekl Pavel Ruml.

Na trase budoucího obchvatu Náchoda pokračuje archeologický výzkum a zemní práce pro záchranný archeologický výzkum, jejichž součástí je i kácení stromů ve dvou lesních úsecích.
Stromy musely ustoupit obchvatu Náchoda. Trasu zkoumají archeologové

Nejsou ale ani peníze na potřebnou rekonstrukci, která by podle projektu stála asi 400 milionu korun. Navíc poslední dva roky patří celá budova úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, soud je pouze uživatelem, nikoli vlastníkem. Nemůže proto do budovy nic investovat.

V minulých letech se do vybraných kanceláří a soudních síní namontovaly klimatizační jednotky, které ústí na fasádu ve dvoře a vývody klimatizace ji neuvěřitelným způsobem poškozují plísní, až likvidují. Ani to se nedá za stávající situace opravit.

Malou část kanceláří uvolněných městským úřadem v soudní budově dnes užívá pozemkový úřad, část používá probační a mediační služba a zhruba třetina objektu je prázdná.

„Rekonstrukce budovy měla probíhat takzvaně za provozu. Měli jsme využívat vždy část prostor, které se zrovna neopravují, a pak se přesunout do už opravených prostorů,“ vysvětlil Ruml.

Sada videokonferencí je v krabicích

K modernímu vybavení soudu patří také takzvaná sada videokonferencí, která je intenzívně využívaná v jedné soudní síni. Díky ní odpadají v některých případech převozy osob z věznic, spolupracuje se tak i s dalšími soudy. „Potřebovali bychom ještě jednu takovou sadu, respektive ji už více než rok máme v krabicích a nemůžeme ji používat. To je problém i jiných soudů, jedná se o nějaké nesrovnalosti v licenci,“ doplnil Pavel Ruml.

Funkční sada videokonferencí je umístěna v jediné větší jednací síni, kam chodí i veřejnost, zejména pak v rámci prevence, kterou soud také zajišťuje, žáci škol z celého okresu.

Zdroj: Irena Voříšková