Na přítomné čekalo vyzkoušení si spousty výtvarných technik, na jejichž správné plnění dohlížel canisterapeutický pes Alánek (vlevo). Účastníci si ho například hladili a poté své pocity vyjadřovali barvou na papír (vpravo). Dále si zkusili pejska obkreslit, modelovali z moduritu svou postavu a mnoho dalšího.