„Pellyho park jsme uváděli do života před šesti lety s cílem, že se zde bude konat řada různých kulturních akcí. Později se přišlo na to, že zde chybí zázemí a pořadatelé akcí si vše musí navážet sami. Vznikl nápad zakoupit dvě garáže vedle parku, jejichž vlastníkem je společnost Veba,“ seznámila nás s historii starostka města Ida Seidlmanová. Podle jejích dalších slov ale tehdy, kdy došlo k dohodě o prodeji, byly nemovitosti ze strany vlastníka zatíženy zástavním právem, a tak bylo nutné počkat do doby, než dojde k jeho odstranění. To nakonec nastalo v první polovině letošního roku, ale Pellyho park už zase nyní není na akce tolik využívaný.


Na zastupitelstvu města se o tom, zda garáže plánované na vytvoření toalet, kiosku a skladu koupit, rozjela diskuse. Zastupitelé se ve většině případů shodli na tom, že investovat statisíce do pořízení nemovitostí a jejich následné rekonstrukce, se kvůli dvěma akcím za rok přiliš nevyplatí.


Možnost k pořádání venkovních produkcí již navíc i se zázemím nabízí Vražedné pobřeží na hřišti. Pellyho park bude tedy dál sloužit spíše jako klidová zóna.