„Opět se bude město ucpávat automobily při odbočování k Penny Marketu,“ nechal se slyšet jeden z občanů při nedávné besedě o ožehavých tématech České Skalice v klubovně zahrádkářů. „Bude to další stavební problém na průtahu, který opět zbrzdí dopravu ve městě,“ domnívá se bývalý zastupitel Petr Fejfar.

Připravují stavbu

Podle investora by měla být do 22. prosince letošního roku stavba Penny Marketu dokončena. „Nechci předbíhat událostem, ale pokud by tomu tak skutečně bylo, občané by v prodejně mohli nakupovat již před Vánoci,“ řekl starosta Tomáš Hubka. Minulý týden došlo k demolici dvou domů, které stály v místě budoucí prodejny. Nyní dodavatelská firma připravuje prostor pro stavbu. Součástí Penny Marketu bude řeznictví, prodejna potravin a zeleniny. Mimo to bude vybudována příjezdová komunikace a parkoviště pro 67 osobních automobilů. Navíc u odbočovacího pruhu k prodejně bude vytvořen osvětlený přechod pro chodce a upraveny chodníky.

Diskuse o smyslu

Ještě než zastupitelé schválili stavbu Penny Marketu, vedly se o jeho smyslu dlouhé a diskuse. Původně měla být vybudována prodejna marketového typu Plus v lokalitě Bojiště. Kvůli nedokončenému obchvatu se záměru sešlo. Návrh postavit market v centru narážel na odpor části zastupitelů. Nakonec byl schválen.