Organizátoři petice za zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče v nemocnici v Broumově i nadále pilně sbírají podpisy občanů dotčené lokality.

Podpisové archy, které jsou na mnoha místech v celém Broumovském výběžku, se plní podpisy těch lidí, kteří si přejí zachovat v nemocnici v Broumově alespoň tu péči, jež tam byla doposud.

„V současné době máme zhruba tři tisíce podpisů, možná i více. Lidé mají čas podepsat petici do konce března. Na začátku dubna ji totiž chceme předat hejtmanovi Královéhradeckého kraje,“ uvedl Jan Ullwer, jeden z organizátorů petice.

„Musíme bojovat a být slyšet. Napište každý email, dopis nebo SMS hejtmanovi Královéhradeckého kraje. Je to občan Broumova, tak snad nezapomene na rodnou hroudu,“ vybízí Jan Ullwer občany k aktivitě prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde před několika týdny vznikla skupina podporující broumovskou nemocnici.

Tato skupina má v současné době více než 1400 členů. Ti mají na stránkách skupiny možnost vyjádřit své názory na plánované zrušení chirurgie v Broumově.

„Pan Vávra, ředitel náchodské nemocnice, byl vybrán bez řádného výběrového řízení. V současné době je i nadále ředitelem nemocnice ve Dvoře Králové. Co z toho plyne? Jednoznačně byl dosazen pouze na vykonání ,zavírací’ práce. Po čistkách odstoupí či bude odvolán a povede opět pouze nemocnici ve Dvoře. Na post ředitele náchodské nemocnice poté bude vyhlášeno výběrové řízení,“ vyjádřil svou domněnku jeden z organizátorů petice Arnold Vodochodský.

„Prokoukli jsme lest, kterou krajští politici připravili na lidi. A to, že o osudu chirurgie chce kraj rozhodnout až po volbách. Tedy až tehdy, když už nebudou potřeba hlasy voličů, kteří jsou nyní před volbami ,uplaceni’ nereálnými sliby,“ řekl pro Deník spoluorganizátor petice Jan Ullwer.

Jak zároveň dodal, prosí občany, aby již pomalu začali vyplněné petiční archy odevzdávat zpět organizátorům petice. „Musíme spočítat podpisy, abychom věděli, kolik přesně jich máme, a abychom mohli zároveň začít podnikat další kroky,“ vysvětlil Ullwer.

O čem se mluví:

„Co vy na to, pane hejtmane?“ ptají se lidé z Broumovského výběžku

Nejasná budoucnost broumovské nemocnici vede občany z dotčené lokality k mnoha diskuzím, úvahám a domněnkám. Zřejmě za všechny mluví diskuzní příspěvek s názvem “Co vy na to, pane hejtmane?“, v němž autor skrze své úvahy a názory pokládá vedení Královéhradeckého kraje otázky. Ty zůstávají veřejnosti prozatím nezodpovězené.

„Proslýchá se, že existuje určitá snaha cíleně uzavřít operační sály a tím i následně ukončit chirurgická oddělení v nemocnicích Broumově a v Opočně. Následně se plánuje přesunutí operací určitého druhu do nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. Je zajímavé, že tento trend se objevuje v době, kdy vedením náchodské nemocnice (tím pádem také broumovské a opočenské nemocnice) je pověřen Miroslav Vávra, který je současně i ředitelem nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem… Proč se neodstraní závady, které zabraňují využívání operačních sálů? Jaký názor má na tuto problematiku vedení kraje v čele s hejtmanem, jestliže krajské zdravotnictví by přece mělo respektovat koncepci rovnoměrného rozložení zdravotnických složek ? Jaký pohled má na tuto problematiku vedení města Broumova? Nebo je to jenom politická hra, kde rukojmím je prostý občan?“ ptá se zcela bez servítek autor příspěvku v diskuzním fóru města Broumova.