O vydání se zasloužili Jaroslav Červený, který je od roku 1995 předsedou ČRS a velitelem místní pobočky Policie ČR, dále editor Roman Bauer, jenž komplexně připravil brožuru k vydání. V nákladu 700 exemplářů ji kvalitně vytiskla tiskárna Miroslav Lukášek Nové Město nad Metují.


Obsah této brožury tvoří kromě fotografií text, jehož obsahem je především přehled 110leté historie rybářské organizace v Jaroměři. Text výstižně a stručně nastiňuje dlouhé dějiny organizovaného rybářství v Jaroměři od 16. října 1897 do roku 2007.


Z textu i obrázků vyplývá užitečnost a přínos rybářů pro hospodářský, společenský a kulturní život města Jaroměře. Text tvoří i výtah ze stanov ČRS, úspěchy v soutěžích i v práci s mládeží a přehled zvolených předsedů rybářských organizací v Jaroměři v letech 1897 – 2007.


Škoda, že není připomenuta podrobněji činnost v posledním desetiletí. Publikace je neprodejná, určená hlavně svým členům – rybářům a je podle informace předsedy J. Červeného k získání v sídle MO ČRS – v domečku v Dolních Dolcích 1.


Tato informativní a propagační brožurka navazuje na předchozí 16stránkový Almanach vydaný u příležitosti výročí 100 let založení MO ČRS Jaroměř 1897 – 1997, vyšlý 12. září 1997.