Změny by měl doznat nejen celý komplex krytů a podzemních chodeb, ale i vstupní hala, zázemí pro zaměstnance a sály s expozicemi. V plánu je revitalizace návštěvnické trasy včetně rozšíření prohlídkového okruhu. Kraj má v plánu zrealizovat i výstavbu odpovídajícího občerstvení a dětského hřiště. Součástí rekonstrukce by měla být i nová expozice v interiérech pevnosti, která by přibližovala dobové vybavení jednotlivých objektů.

Podzemí zpřístupní i hendikepovaným

Těšit se můžou i hendikepovaní, kteří se nyní do podzemí nemají jak dostat. Kraj plánuje zajistit také bezbariérový přístup a vybudovat výtah do podzemní části pevnosti.

Že to nejsou jen plané sliby, ale blížící se realita, dokládá rozhodnutí zastupitelů Královéhradeckého kraje, kteří posvětili připravovaný projekt, a to zatraktivnění předválečné pevnosti Dobrošov. Z rozpočtu kraje budou nyní uvolněny dva miliony korun na zpracování projektové dokumentace.

„Dobrošovská pevnost je naše jediná národní kulturní památka, a tak o ni musíme dobře pečovat. Chceme, aby se rozvíjela, a k tomu máme právě teď i příležitost v podobě vhodného dotačního programu," objasnil záměr náměstek hejtmana Otakar Ruml.

Pracovat se bude ve vlhkém prostředí

Předpokládaná cena stavebních úprav a dalších prací je prozatím stanovena na 40 až 50 milionů korun. Projektanti i stavbaři se budou muset při úpravách vypořádat s vlhkostí 97 procent, trvale nízkou teplotou a také s koloniemi v pevnosti žijících netopýrů.

Vojenská tvrz Dobrošov stojí mezi Náchodem a Českou Čermnou. Původní součástí plánu byla výstavba dvou pěchotních a dvou dělostřeleckých srubů, otočné dělostřelecké věže, minometné otočné věže a vchodového objektu. Stavba byla zahájena v roce 1937, ale v roce 1938 byly všechny práce definitivně zastaveny. Dokončeny byly pouze tři objekty, a to pěchotní srub N-S 72 Můstek, N-S 73 Jeřáb a dělostřelecký srub N-S 75 Zelený.

Za dobu prováděných prací bylo vyrubáno 1750 metrů spojovacích chodeb a 750 metrů podzemních prostor, které vedou v hloubce 20 39 metrů pod povrchem terénu.

Dobrošovská pevnost byla postavena, aby společně s dalším pohraničním opevněním chránila Československou republiku proti rozpínajícímu se Německu. Po Mnichovské dohodě bylo veškeré vybavení kromě zbraní rozprodáno.

V době protektorátu byla pevnost uzavřena a po roce 1945 byla opuštěna až do 60. let minulého století. První návštěvníci do pevnosti vstoupili 1. května 1969.

Nyní podzemím mezi objekty pevnosti vede jedna prohlídková trasa. Mimořádně je zpřístupňován ještě objekt Jeřáb. Ročně si pevnost prohlédne zhruba 25 tisíc návštěvníků.

Mezi muzejními expozicemi v Královéhradeckém kraji má prý druhou nejvyšší návštěvnost, a to hned po Muzeu východních Čech.

Provoz pevnostního komplexu zajišťuje Regionální muzeum Náchod.