Opraví se i zázemí pro zaměstnance či příjezdová cesta a parkoviště. „Obnova návštěvnické trasy bude čítat stavební úpravy nadzemních objektů Zelený, Můstek, Jeřáb, Polsko, ale i podzemních prostorů mezi Můstkem a Zeleným. Restaurátorské práce provede specialista s povolením ministerstva kultury,“ sdělila Berdychová s tím, že navržený postup bude muset předem odsouhlasit Památkový ústav a odbor kultury a památkové péče krajského úřadu.

Pevnost Dobrošov, která vznikla na obranu národa před druhou světovou válkou, je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje od roku 2015, kdy ji kraj bezplatně převzal od Armády České republiky. Provoz pevnosti už několik desetiletí zajišťuje Regionální muzeum v Náchodě.