"Symbolicky se na této akci s funkcí starosty rozloučil pan Pernica, jenž připomněl důležitost sounáležitosti obyvatel. Následně vystoupil Divadelní spolek Medvěd Stárkov, který představil významné osobnosti 1. republiky a sehrál scénku o pověsti vztahující se ke znaku města Stárkova,“ popsala Mirka Soldánová z MAS Stolové hory.

Doprovodného programu se zúčastnil také Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň, který po celou dobu akce držel čestnou stráž u lípy a dal vzpomenout na klíčovou roli legionářů při vzniku Československa. „Pěvecký sbor Hron z Náchoda zazpíval mimo jiné českou lidovou píseň Ach synku, synku, která údajně byla nejoblíbenější písní T.G. Masaryka, poté zazněla československá hymna. Na závěr byla lípa vysvěcena panem farářem Jiráskem z Hronova,“ doplnila Mirka Soldánová.