Od odpoledne byl u hasičské zbrojnice a v přilehlém skateparku připraven program pro děti a zapálen malý oheň, na kterém si bylo možné opéci vuřty, ať už vlastní nebo zakoupené na místě. Pořadatelé připravili i další lahůdky, například klobásky z udírny nebo kuře grilu. Žízniví měli velký výběr nápojů od limonády přes pivo až po ohnivou vodu.

Zlatý hřeb večera přišel na řadu po osmé hodině večer, kdy hasiči zapálili velkou vatru. Její plameny po rozhoření dosahovaly několika metrů a teplo sálalo do velké vzdálenosti. Nárazový vítr oheň rozfoukal natolik, že hasiči museli použít stříkačku a jeho plameny začít krotit. Velký zážitek to byl zejména pro přítomné děti.

Účast byla jako vždy velká a všichni se báječně bavili, včetně dětí, které obsadily přilehlý skatepark a vydržely řádit do pozdních večerních hodin.