Přilepší si tedy i lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Podle Aleše Cabicara, náměstka hejtmana odpovědného za zdravotnictví, je kolektivní smlouva oproti předchozím rokům uzavřena včas tak, aby byl zajištěn hladký chod nemocnice a zdravotníci mají dané jasné mzdové podmínky.

„Jsem pevně přesvědčený a věřím, že obdobné kolektivní smlouvy budou ve všech našich nemocnicích uzavřeny do konce tohoto roku,“ dodal Aleš Cabicar. Za Oblastní nemocnici Náchod smlouvu podepsala předsedkyně představenstva nemocnice Ivana Urešová a místopředseda představenstva Jan Mach. „Děkuji odborovým svazům za profesionalitu, s jakou jsem se za celou svoji kariéru ještě nesetkala. Za sebe mohu říci, že zvítězil zájem kolektivu nad zájmem jednotlivce. Nová smlouva přinese větší jistotu pro zaměstnance nemocnice a tedy i větší klid na pracovišti,“ sdělila Ivana Urešová.

V nejbližších dnech bude následovat obdobný scénář v ostatních nemocnicích Královéhradeckého kraje, které zaměstnávají celkem asi 2900 lidí. Do zdravotnictví kraj ročně posílá více jak půl miliardy korun.

Kocoura sundali strážníci.
Kocour balancoval ve větvích, sundali ho strážníci