Jedna z největších investičních akcí města za posledních několik let trvala od března do listopadu. Úsek dlouhý 2,7 kilometru se dočkal i nově vybudované dešťové kanalizace i veřejné osvětlení s 92 stmívatelnými LED svítidly.

Od března do listopadu letošního roku byla ve spolupráci s Královéhradeckým krajem prováděna jedna z největších investičních akcí města za posledních několik let.

"Práce si vyžádaly investici v celkové výši zhruba 130 miliónu korun bez DPH, z toho podíl města Červený Kostelec činil cca 52 miliónu korun bez DPH," uvádí vedoucí odboru rozvoje města Pavel Matyska, a připomněl, že doba výstavby byla oproti loňskému původnímu zadání zkrácena z 38 týdnů rozložených do dvou let na 35 týdnů v jednom roce.

"Nakonec si stavba přeci jen vyžádala drobné 14ti denní zpoždění termínu dokončení stavebních prací. Právě díky letošní nelehké situaci s vyhlášením nouzového stavu, způsobeného nákazou COVID-19 i nadprůměrně deštivému počasí letošní stavební sezóny je to heroický výkon," uzavírá ohlédnutí za rekonstrukcí ulice Jiráskova Pavel Matyska.

Úsek dlouhý 2,7 km v několika číslech:

- nová dešťová kanalizace v délce 2,5 km včetně 66 ks šachet, 115 ks uličních vpustí připojených 500 m kanalizačního potrubí a 570 m přípojek k sousedním domům
- nová opěrná zeď naproti pneuservisu o objemu 58 m3 železobetonu
- výměna konstrukce vozovky (cca 8.000 m3) se sanacemi podloží
- posun opěrné zídky u č.p. 50
- výměna vodovodního řadu v délce 700 m včetně 215 m přípojek
- nová splašková kanalizace v délce 300 m včetně 400 m přípojek
- pokládka dvou asfaltových vrstev v celkové ploše cca 32.000 m2
- nové veřejné osvětlení v celé délce úseku s 92 ks pozinkovaných stožárů a moderními stmívatelnými LED svítidly
- zahloubení 5422 m chrániček pro optický sdělovací kabel v majetku města a umožnění přílože chrániček optického kabelu soukromému poskytovateli rychlého internetu
- 7400 m2 nové zámkové dlažby v chodnících a sjezdech
- nové nástupní hrany autobusových zastávek vč. 2 ks nových přístřešků a ostatního mobiliáře a nové svislé i vodorovné dopravní značení