Provoz ve směru z Hradce Králové na Náchod bude veden po silnici I/33, kdy se obchvat stane jednosměrnou cestou. Provoz v opačném směru z Náchoda do Hradce Králové bude po celou dobu uzavírky veden po objízdné trase přes Českou Skalici.

Zájezd a ve Velkém Třebešově se opět řidiči napojí na silnici vedoucí na Jaroměř. Se zvýšeným provozem se tak budou muset na několik měsíců smířit obyvatelé dotčených míst. Objížďka se nevyhne ani Husovu náměstí v České Skalici, kde nedávno začala očekávaná revitalizace.

Práce by měly trvat přes dva měsíce

„Práce na náměstí jsme přizpůsobili okolnostem, takže probíhající činnosti nám to nekomplikuje. Zvýšený provoz ovšem očekáváme,“ je si vědoma starostka České Skalice Zuzana Jungwirthová, a dodává, že si město vybojovalo i následnou opravu míst poškozených na objízdné trase.

Předpokládaný termín ukončení první a zahájení druhé etapy je 27. června 2020. Skutečný termín bude závislý na průběhu stavebních prací a klimatických podmínkách. Tato uzavírka nemá dopad na vedení linek veřejné linkové autobusové dopravy.

Jiří Řezník