Stavba nové kanalizace v obci Zbečník je největší investiční akcí, kterou za poslední desítky let město Hronov uskutečnilo. Původní termín dokončení byl stanoven na 26. října. Nepodařilo se ho však kvůli nepředvídatelným vícepracím dodržet, a tak musel být prodloužen do 30. listopadu. Ten už by však měl být podle aktuálních informací dodržen a v příštím týdnu by tedy doprava měla být na celém úseku opět spuštěna do plného provozu.

„V současné době jsou už na závěrečném úseku položeny podkladní vrstvy asfaltu a v tomto týdnu bude položen i finální povrch. Dodavatelská firma se ještě dohaduje s dopravním inspektorátem, co vše je potřebné udělat, aby mohl být na silnici puštěn provoz," informovala starostka Hana Nedvědová.

Na městském úřadě nyní čekají na vyrozumění, jak se zmíněné instituce dohodly. „Je to také klíčová informace kvůli autobusové dopravě. Jsou netrpěliví i lidé ze Zbečníku, kteří se stále dotazují, kdy začnou autobusy jezdit. Vše se prozatím chystá k tomu, že v pondělí bude na uzavřený úsek plně puštěna doprava, ale zatím to nemáme oficiálně potvrzené," upřesňuje starostka. A dodává: „Prodloužený termín dokončení stavby do konce listopadu musí být dodržen, protože další prodloužení objížďky už nikdo nepovolí." Téměř čtyřkilometrový úsek silnice, který vede přes silně obydlenou část obce Zbečník, byl uzavřen pro veškerý provoz od 1. dubna.

Hlavní investiční akcí byla výstavba nové kanalizace, která je nyní napojena v Hronově na páteřní kanalizační řád, který odvádí splaškovou vodu do čistírny odpadních vod. Součástí výstavby kanalizace, byla i rekonstrukce dalších inženýrských sítí. V daném úseku byl také zrekonstruován rozvod pitné vody, položeny kabely veřejného osvětlení, vybudování kanalizace na odvod balastních vod a zhotoveno nové chodníkové těleso.

„V minulém týdnu se dodělala také kanalizace na odvod balastních vod, která způsobila zpoždění stavby. Zdržení také způsobilo, než se vyřešilo, kdo bude platit odstranění staré kanalizace, která nebyla zanesena v plánech a nikdo se k ní nehlásil. Částečný problém nastal i při dodělávkách, kdy se na malém úseku seskupila řada prací a dodavatelské firmy se často pletly jedna druhé. To se ale podařilo vyřešit," tvrdí starostka.

I ve chvíli, kdy bude položena kompletní asfaltová vrstva a nebude instalováno svislé a vodorovné značení, dopravní inspektorát považuje silnici za stavbu a užívání nebude možné.

Řidiči mají závodní dráhu

„Do doby, kdy bude na silnici umístěn zákaz vjezdu, všem doporučuji a prosím je o to, aby to respektovali. Problém je už nyní v hotovém úseku, který si řada řidičů plete se závodní dráhou. I když to ke zvýšené rychlosti svádí, je nutné dodržovat zákon. Pracuje se také na tom, aby bylo co nejdříve instalováno radarové zařízení, které pomůže neukázněné řidiče pochytat," varuje starostka.

Prioritou je nyní dokončit povrch silnice. I když počasí je ke stavbařům zatím příznivé, není jisté, že se podaří kompletně dokončit také chodníky. Případné dodělávky by se dělaly už za plného provozu. Vedení města ale věří, že se podaří všechny termíny už dodržet a s tím i dokončovací práce.

Obyvatelé Zbečníka si tak snad už konečně oddechnou a po více jak půlročním omezení se jim vrátí život do normálních kolejí. Uleví se také řidičům, kteří museli uzavřený úsek složitě objíždět.