Archeologové si expedicí chtějí ověřit, jak lidé před osmi tisíci lety překonávali velké vzdálenosti mezi ostrovy na primitivních dřevěných lodích a jak dali základy evropské kultury na trasách v Egejském moři. Připravovaná námořní plavba se uskuteční v květnu a červnu tohoto roku. Kraj na její zdárný průběh přispěje dotací ve výši 95 tisíc korun.

Před cestou, která povede z poloostrova Atiky přes řetězec ostrovů na Mélos, Santorini až na Krétu v Egejském moři, testovali členové expedice dřevěnou repliku neolitického člunu. Po testech se ukázalo, že optimální počet lidí v monoxylu je osm pádlařů a kormidelník. Loď je při tomto osazení stabilnější a rychlejší než při menší posádce.