„Do budoucna je pro mě stěžejní vyřešení kasáren, schválení nového územního plánu, doprava skrz město obecně. Snažíme si na akce připravit peníze dopředu. Řekli jsme si, že určitý objem financí necháme do dalšího volebního období," řekl starosta Petr Hable.

Fungující služby nejsou samozřejmostí

Když se ohlíží za roky v pozici starosty je prý spokojen se snížením zadlužení, s různými investicemi ve městě i s fungováním městských spolků. „Například nemáme problém s umístěním dětí do školek, stejně jako s dobře fungujícím městským Domovem pro seniory. Lidé to často berou jako samozřejmost, ale samozřejmost to není, protože i to stálo nemalé finanční prostředky," konstatuje.

Místostarostka Bronislava Malijovská má také představu, co nově budou muset nově zvolení zástupci města řešit. „Úkolem během nového volebního období je popasovat se s projekty jakými jsou koupaliště, chodníky, komunikace, kasárna. Musíme také mít v pořádku školy a školky a starat se o obyvatele, které jsou v důchodovém věku," sdělila Malijovská a dodala: „Zároveň se tady málo pracuje s dobrovolníky. Chtěla bych vyzvat lidi, aby přišli pomoct městu. Někteří pomáhají a my to ani nevíme a nedokážeme to ocenit." (ery)