S běhajícími „hafany“, které jejich majitelé nepřivazují při procházce honitbou na vodítko, čímž porušují zákon a hrozí jim pokuta, se zdejší myslivci ze sdružení Koruna potýkají každoročně. Největší potíže jsou prý v částech Ochoz, Šolcův les, kaple, Čertovka a v prostorách od rybníčku za Vebou po Pellyho dům. V jarním období, kdy dochází ke kladení mláďat a zvěř potřebuje klid, je však tento problém ještě více závažnější.

Srnec ochrnul

„Tento rok uhynuli prokazatelně kvůli psům dva kusy srnčí zvěře. Mohlo jich však být i více, protože napadení provedené právě psem se strašně těžko prokazuje. Člověk to musí vidět na vlastní oči,“ sdělil myslivecký hospodář Vladimír Mazanec z mysliveckého sdružení Koruna. Ten například musel v dubnu utratit srnce, kterého pokousal jeden „hafan“ a způsobil mu tak zranění páteře s ochrnutím zadní části těla. „Srnec měl smůlu, že ho pes zahnal do zahrady, na které byl ze třech stran plot. U plotu na něj skočil a už to bylo špatné, našel jsem ho ve zbědovaném stavu,“ říká smutně Vladimír Mazanec.
Mnozí lidé, kteří nechají svého „hafana“ po honitbě volně běhat, si možná ani neuvědomují, že porušují zákon, neboť pes by měl být v těchto prostorách na vodítku.

Řeší to domluvou

„Vím, že je těžké ho mít stále uvázaného. Když pes poslouchá a je ovladatelný, tak k tomu ani není důvod. V mnoha případech si však „hafan“ dělá, co chce on a ne, co požaduje jeho majitel,“ upozorňuje Mazanec. Dodává, že myslivecká stráž může v honitbě usmrcovat psy, kteří mimo vliv majitele ve vzdálenosti větší než 200 metrů od obydlí pronásledují zvěř. Nesmí se však jednat o služební, slepecké, lovecké či pastevecké psy, kteří se při výkonu služby vzdálí od vedoucího jen přechodně. „Usmrcování psů nikdo z myslivců nemá rád. Vše se spíš snažíme řešit domluvou majiteli,“ uvádí hospodář Mazanec.