Domov je nestátním zdravotnickým zařízením, a proto ne zrovna lehce shání potřebné finance.

V současné době mu může s tímto problémem pomoci také veřejnost, a to prostřednictvím dárcovské SMS. Stačí poslat z mobilního telefonu zprávu ve tvaru DMS DOMOVJOSEF na číslo 87777. Cena SMS je 30 korun a Domov z každé zaslané zprávy obdrží 27 korun. Získané finanční prostředky budou sloužit pro provoz a rozvoj Domova.